Theorielessen (wekelijks)

Spoedtheorie: het totale pakket voor € 150,00 
Korting!!! € 25,- korting bij afname van een RIS pakket.

- Theorieboek + 15 uur examentraining € 66,50
- Theoriecursus                                        € 49,00
- Theorie-examen                                     € 34,50

De Theoriecursus op de avond, wordt gegeven in 8 á 10 lessen van 19:00 u tot 21:00 u.

Spoedtheorie zaterdagcursus en één avond examentraining € 150,00 
Deze cursus begint op zaterdagmorgen om 8 uur tot 15:30 uur koffie en lunch inbegrepen.
Maandagavond van 18:30 uur tot 21:00 uur examentraining.
Op donderdag doet u Theorie-examen.
U kan binnen 1 week slagen voor uw Theoriecertificaat.
 Wij werken altijd met de nieuwste en de beste leermiddelen. 
De Theorielessen worden gegeven in ons eigen Theorielokaal.
Onder het genot van een kopje koffie of thee, (is gratis) wordt de leerstof stapsgewijs en duidelijk aangeboden.
Daarna controle vragen over de behandelde lesstof.

Ook voor moelijk lerenden is deze cursus zeer aan te bevelen.
Wanneer U de lesstof eigen hebben gemaakt, starten wij met Theorie proefexamens.

Onderdeel 1: Gevaarherkenning - 25 vragen je mag in dit onderdeel 12 fouten hebben.

Onderdeel 2: Kennis                    - 12 vragen je mag in dit onderdeel 2  fouten hebben.

Onderdeel 3: Inzicht                     - 28 vragen je mag in dit onderdeel 3  fouten hebben.

Aansluitend het echte CBR Theorie-examen.
Met een hoog slagingspercentage .

Ook leerlingen van andere Rijscholen, kunnen bij ons de Theoriecursus volgen.

VEKABEST stort € 100,- Euro op je rekening indien je voldoet aan de volgende voorwaarden:
- je hebt een pakket van theorie-leren.nl aangeschaft met 15-uur online examentraining
- je bent gestart met je opleiding na  januari 2012
- je hebt minmaal 20 verschillende proefexamens 1x doorlopen, voordat je op theorie-examen bij het CBR bent gegaan
- je bent voor minimaal 4 proefexamens achtereenvolgens geslaagd, voordat je op theorie-examen bij het CBR bent gegaan
- je bent foutloos geslaagd voor het theorie-examen bij het CBR
- je hebt binnen 30 dagen na je theorie-examen een kopie van het CBR theorie-examenbewijs opgestuurd naar:
  Vekabest BV , Afdeling theorie-leren, Postbus 221, 5680 AE Best
- je hebt duidelijk je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres, rekeningnummer en je gebruikersnaam op
   theorie-leren.nl vermeld.
- de naam op het CBR theorie-examenbewijs moet overeenkomen met de naam die je hebt ingevuld op theorie-leren.nl 

De overige  voorwaarden van de actie zijn:
- je geeft door deelname toestemming aan VekaBest om je naam te gebruiken voor promotionele doeleinden op theorie-leren.nl
- op één aangekocht product per catagorie wordt maximaal eenmaal € 100,- uitbetaald
- de actie geldt alleen voor het theorie-examen in de categorie waarvoor het product is gekocht ( auto, motor of bromfiets)
- de actie geldt alleen voor het theorie-examen Auto voor het 2e onderdeel ( kennis van verkeersregels) en het 3e onderdeel
   ( inzicht in verkeersrisico's)
- bij twijfel aan de echtheid van het theorie-examenbewijs (kopie) heeft VekaBest het recht te verlangen dat het
   orgenele theorie-examenbewijs wordt getoond
- wij behouden ons het recht voor de actievoorwaarden aan te passen

Voorwaarden Slagingsgarantie:

Slaaggarantie wil zeggen dat wij je examengeld terugbetalen als je bent gezakt voor je CBR theorie-examen.
Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
- je hebt een pakket van theorie-leren.nl aangeschaft met 15-uur online examentraining
-je hebt minimaal 20 verschillende proefexamens 1 x doorlopen, voordat je op theorie-examen bij het CBR bent gegaan
-je bent voor minimaal 4 verschillende proefexamens achereenvolgens geslaagd, voordat je op theorie-examen bij het CBR bent gegaan
- je bent gezakt voor het theorie-examen bij het CBR
- je hebt binnen 30 dagen na je theorie-examen bij het CBR je orginele CBR theorie examenbewijs gestuurd naar :
  Theorie-leren.nl , Postbus 221 , 5680 AE Best
- je hebt duidelijk je naam , adres , telefoonnummer, e-mail adres, bankrekeningnummer en je gebruikersnaam van theorie-leren.nl vermeld
-de naam op het CBR theorie examenbewijs moet overeenkomen met de naam dei je hebt ingevuld op theorie-leren.nl

Het examengeld bedraagt: € 34,50

De overige voorwaarden van de actie zijn:
- op één aangekocht product per examencategorie wordt maximaal eenmaal het examengeld vergoed
- deze actie geldt alleen voor het theorie-examen in de categorie waarvoor het product is aangekocht (auto, motor of bromfiets)
- de actievoorwaaren zoals gepubliceerd op het moment van indienen van het verzoek zijn van toepassing
- wij behouden ons het recht voor de actievoorwaarden aan te passen 

Voor vragen en of aanmeldingen bel of mail naar info@rijschoolferdinand.nl 

mob. 06 36 32 11 88 Mariët
mob. 06 50 55 51 04 Ferdinand

Hopelijk tot spoedig ziens bij:

Rijschool Ferdinand.